logo boiron
stres

Stres a jeho vliv na lidský organismus

Stres & Spánek
Čas k přečtení: 5 min

Je součástí každodenního života a nelze se mu vyhnout. Stres má řadu pozitivních dopadů, ale současná společnost trpí v důsledku odklonění se od tradičních hodnot spíše dopady negativními. Vnímání stresu je pro každého jedince individuální. Záleží na nastavení psychiky člověka, na míře stresu a také na tom, zda stres působí krátkodobě nebo je jeho vliv dlouhodobý.

stres

Pozitivní stres a jeho nenahraditelná role

Lidský druh má stresovou reakci naprogramovanou už od pradávna, kdy se stresové hormony aktivovaly zejména v boji nebo na útěku. Malá dávka stresu, která působí pouze dočasně, dokáže člověka motivovat a stimulovat. Odborníci krátkodobý stres označují jako stres pozitivní, neboli „eustres“, a jeho dopad na lidský organismus hodnotí jako prospěšný. Lidé ho prožívají například v situacích, kdy mají radost, nebo když mají před dokončením nějaké činnosti či úkolu – v těchto okamžicích se díky stresu dokážou lépe soustředit a podávat vyšší výkony.

Dlouhodobý stres a jeho negativní dopady

Pokud má stres dlouhodobý charakter, může lidskému organismu významně škodit. Dlouhodobý stres neboli „distres“, je většinou způsoben stresory, před kterými není možné utéct ani se jim postavit. Jde zejména o stres plynoucí ze zdravotních problémů, problémů v práci, v rodině, či z emocí a pocitů, které aktuálně přetrvávají ve společnosti a jsou odrazem bezpečnostní, politické a ekonomické situace.

stres

Stres a jeho pozice v současné společnosti

Ve společnosti stres neustále narůstá, a to zejména kvůli tomu, že upustila od tradičních hodnot a je zaměřena na výkon, umělý ideál krásy, dokonalost, moc a peníze. Lidé často přechází z jedné stresové situace do druhé a jejich organismus je tak stresu vystaven dlouhodobě. A právě jeho dlouhotrvající působení je pro organismus nebezpečné.

Projevy stresu

Mezi krátkodobé projevy stresu patří sucho v ústech, zrychlený tep či studené nebo potící se ruce. Projevy stresu dlouhodobého však negativně působí na psychiku i fyzické zdraví člověka. Patří mezi ně:

  • špatný spánek
  • strach a úzkostné stavy
  • dlouhodobý pocit vyčerpanosti
  • bolesti žaludku
  • bolesti zad a krční páteře

Se stresem je potřeba pracovat. V případě, že se nedaří ho dostat pod kontrolu, projevů stresu přibývá a jejich intenzita roste, je potřeba obrátit se na odborníka, který dokáže se vzniklou situací pomoci a najít její vhodné řešení.

Homeopatie může pomoci s různými obtížemi

Vhodnou cestu k léčbě úzkosti a emočního napětí, které se projevují neklidem, nervozitou, podrážděností a poruchami koncentrace, a k léčbě lehkých poruch spánku představují homeopatické léky. Jsou bez omezení věku, bez známých nežádoucích účinků a mohou se kombinovat s jinými léky či doplňky stravy.

 

O výběru homeopatického léku se vždy poraďte s lékařem nebo lékárníkem proškoleným v homeopatii. Pouze odborník může navrhnout vhodnou léčbu homeopatickými léky, a to samostatně nebo jako doplněk klasické léčby. U homeopatie je velmi důležitý výběr homeopatického léku dle příznaků pacienta.