logo boiron

Pro integrativní medicínu zaměřenou na člověka

Zdraví je výsledkem fyzické, mentální a sociální pohody a nespočívá pouze v absenci choroby nebo tělesného neduhu

Zdraví je výsledkem fyzické, mentální a sociální pohody a nespočívá pouze v absenci choroby nebo tělesného neduhu.

Předmluva k Ústavě Světové zdravotnické organizace, 22. července 1946

Lékaři

Integrativní medicína - léčba, která propojuje všechny ostatní

Vzhledem k tomu, že zdraví dnes není definováno pouze jako absence choroby, nýbrž jako stav úplné fyzické, mentální a sociální pohody, medicína musí směřovat k přístupu zaměřenému na jednotlivce, díky individualizované péči. Ve světě se proto v synergii s konvenční medicínou stále více používají také komplementární přístupy. Odpovídají potřebě poskytnout pacientovi nejen léčbu, ale také patřičnou péči.

V rámci tohoto přístupu integrativní medicína představuje přirozenou změnu celkového pojetí medicíny. Tento koncept koordinovaně spojuje konvenční medicínu s komplementárními způsoby léčby. Pokud jde o účinnost a bezpečnost navrhovaných metod, vychází integrativní medicína z vědeckých důkazů. Kromě toho považuje každého pacienta za jedinečného. Pacient je aktivním strůjcem svého vlastního zdraví. Je zohledňován jeho životní styl, strava, fyzická aktivita a celkový pocit pohody, stejně jako jeho duševní nastavení a přesvědčení.

Věděli jste, že...

Světová zdravotnická organizace zahrnuje do své definice integrativní medicíny nejrůznější farmakoterapie a léčebné terapie jako je léčba bylinami, naturopatie, akupunktura, chiropraxe, osteopathie a související léčebné systémy jako je jóga, tai-či, či-kung, termální medicína…

Květina

Homeopatie - součást integrativní medicíny

Homeopatie je ztělesněním integrativní medicíny, neboť sdílí její principy a způsoby péče.
Je v souladu i s konvenční medicínou, neboť využívá léčivé přípravky a pracují s ní odborníci ve zdravotnictví. Patří také mezi komplementární způsoby léčby. Umožňuje totiž pečovat o pacienty tak, aby se zlepšila kvalita jejich života, přičemž z nich učiní aktivní strůjce jejich vlastního zdraví

Homeopatie odpovídá zároveň potřebě léčit -„CURE“, i potřebě pečovat -„CARE“.

Homeopatie v kombinaci s dalšími léčebnými metodami při léčbě závažných onemocnění

Koncept integrativní medicíny je vhodný pro chronická onemocnění a svou legitimitu nachází i při doprovodné léčbě pacientů trpících rakovinou.

Homeopatie neléčí rakovinu jako takovou, ale v kombinaci s dalšími léčebnými metodami je velmi užitečná při integrativní péči o pacienty trpící rakovinou. Nejnovější studie¹ provedená ve Štrasburku ukazuje, že 30 % pacientů léčených kvůli rakovině užívá homeopatika jako doplněk k léčbě své choroby, což z této disciplíny činí zdaleka nejpoužívanější léčebný postup v integrativní onkologii. Ve srovnání se stejnou studií provedenou ve stejném městě v roce 2005 to představuje zvýšení o 83 % .

Homeopatie - úleva při četných potížích

Použití homeopatie je také často reakcí na potíže nedostatečně kryté alopatickými druhy léčby. Je to případ únavy, přetrvávajících pocitů nevolnosti, úzkosti, smutku či periferních neuropatií. Tyto symptomy, které by bylo možné označit jako vzácné, se podle pacientů zlepšily díky homeopatii ve více než 80 % případů1.

1 Legrand A. Studie prevalence při používání doplňkových lékařských oborů pacienty postiženými rakovinou: na základě 535 dotazníků shromážděných mezi dubnem a červnem 2017 ve Štrasburku. Lékařská teze 2018.