logo boiron

Kontakt

Sídlo společnosti:

BOIRON CZ, s. r. o.

Pobřežní 3/620

186 00 Praha 8

tel.: (+420) 224 835 090

e-mail: info@boiron.cz

web: www.boiron.cz

Fakturační údaje:

BOIRON CZ, s. r. o.

Pobřežní 3/620

186 00 Praha 8

IČO: 25636804

DIČ: CZ25636804

Společnost BOIRON CZ, s. r. o., je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 56874.

Hlášení nežádoucích účinků:

Jakákoliv podezření na nežádoucí účinky našich přípravků, jiné zdravotně významné události spojené s jejich užíváním nebo problémy s kvalitou našich výrobků nám prosím ohlaste telefonicky nebo emailem:

mobil: (+420) 724 008 678

e-mail: farmakovigilance@boiron.cz

V České republice můžete oznámit jakákoliv podezření na nežádoucí účinky nebo jiné závažné nebo neočekávané skutečnosti související s použitím léčivého přípravku přímo na Státní ústav pro kontrolu léčiv:

Odkaz pro veřejnost: www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl

Odkaz pro zdravotnické pracovníky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Kontaktujte nás

Svůj dotaz či podněty nám můžete poslat prostřednictvím formuláře níže.

Pole označená * jsou povinná

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení“) bychom Vás rádi ujistili, že veškeré osobní údaje, které nám sdělíte v souvislosti s Vaší žádostí o informace, budou uchovány jako důvěrné a zpracovávány pouze společností BOIRON CZ, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 3/620, PSČ 186 00, IČO: 25636804 jako správcem (dále jen „Správce“), za účelem zodpovězení Vašeho dotazu. Vaše osobní údaje budou použity pro odpovědné vyřízení Vaší žádosti a následně uchovány maximálně po dobu tří let z titulu oprávněného zájmu Správce na prokázání řádného provozu tohoto kontaktního formuláře. V souvislosti se zpracováním osobních údajů, jak je uvedeno v této informaci máte dle Nařízení právo po Správci požadovat přístup ke svým osobním údajům, požadovat jejich kopii, opravu, výmaz či omezení zpracování, případně uplatnit námitku proti jejich zpracování a/nebo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů.

Více informací ke zpracování vašich osobních údajů společností BOIRON CZ zde