logo boiron

Po boku odborníků ve zdravotnictví

Dodržovat zásady etiky. Velkou pozornost věnujeme transparentnosti a etice ve vztazích se všemi zástupci zdravotnického sektoru.

 • Lékař homeopat

  51 %

  českých pediatrů má kladný postoj k homeopatii¹.

 • holčička a tatínek

  77 %

  českých lékárníků doporučuje zákazníkům ve své praxi homeopatické léky¹.

 • lékárník

  58 %

  českých pediatrů pokládá za důležité, aby poskytování homeopatické léčby bylo v kompetenci lékařů a lékárníků¹.

(1) Průzkum realizovaný spol. Iqvia na vzorku 151 lékárníků a 79 pediatrů z celé ČR. Metoda osobního dotazování, duben 2020.

Dodržovat zásady etiky

Velkou pozornost věnujeme transparentnosti a etice ve vztazích se všemi zástupci zdravotnického sektoru. Abychom omezili riziko nejrůznějších podvodů, informovali jsme všechny společnosti naší skupiny o doporučeních v oblasti interní kontroly a posílili jsme preventivní opatření.

Co se týče reklamy i průzkumů na odborníky ve zdravotnictví, řídíme se referenčním dokumentem pro certifikace, zveřejněným Vrchním úřadem pro zdravotnictví v r. 2016. Řídíme se jím v oblasti propagace, ale také v oblasti deontologie a školení našich medicínských reprezentantů. Veškeré naše činnosti v oblasti reklamy jsou akreditovány a schváleny akreditačními orgány.

Dodržovat transparentnost ve vztazích

Ve Francii dodržujeme zásady mechanismu „transparentnost vztahů“ a na internetových stránkách transparence.sante.gouv.fr zveřejňujeme informace o výhodách poskytovaných odborníkům ve zdravotnictví a dalším aktérům z oblasti zdravotnictví.

V souladu se zákonem Sapin II jsme nastolili politiku správné praxe pro boj s korupcí a všichni naši pracovníci jsou školeni a obeznámeni s tímto typem rizika.

LékařPodporovat homeopatii, která sdružuje odborníky ve zdravotnictví a pacienty

Homeopatie je lékaři používána již 200 let a zakládá se na jejich praxi a lékařských zkušenostech.

Tato léčebná metoda se dnes řadí mezi medicínské disciplíny, protože nabízí řešení potřeb odborníků ve zdravotnictví, kteří hledají spolupráci. Homeopatické léky mohou předepisovat lékaři specialisté i praktičtí lékaři, mohou je doporučovat porodní asistentky a lékárníci. Otevírá se tak možnost dialogu mezi odborníky.

Pro lékaře, kteří jsou otevřeni komplementárním léčebným metodám, představuje homeopatie v řešení zdraví pacitentů možnosti spolupráce s kolegy v rámci oboru, i s kolegy z jiných oborů.

Čtěte také:

Příprava Boiron

Filosofie založená na respektu a angažovanosti

Zatímco problémy ve veřejném zdravotnictví jsou stále četnější, naše zdravotní systémy se musí ubíra...

Podpora Boiron

Po boku pacientů

Ovládáme plně koncepci i výrobu našich léků. Po celou dobu výrobního procesu provádíme četné kontrol...

Boiron stůl notebook dokumenty

Boiron: Francouzská společnost

Francie je historickou kolébkou Laboratoří Boiron. Právě v této zemi s bohatou homeopatickou tradicí...