logo boiron

Politika společnosti Boiron v oblasti životního prostředí

Ať už se jedná o koncepci a chod našich budov a průmyslových instalací, nebo o výrobu našich homeopatických léků, kontrola rizik a dopadů na životní prostředí je pro společnost Boiron klíčovou otázkou.

Messimy

Přísná politika v oblasti ochrany životního prostředí

Kromě dodržování platné legislativy se snažíme o neustálou inovaci, abychom co nejvíce snižovali ekologickou stopu naší činnosti.

Chránit biologickou rozmanitost

Většina našich homeopatických léčivých přípravků se vyrábí z rostlinných surovin. Při sběru planých rostlin dodržují naši partneři správou praxi, stanovenou Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Námi stanovené zadávací podmínky zahrnují podporu udržitelnosti rostlinných zdrojů, jejich dohledatelnost a ochranu okolního prostředí a biotopů.

Omezovat spotřebu vody

Pro výrobu našich produktů neustále adaptujeme naše průmyslová zařízení a volíme technologická řešení, určená pro optimalizaci každého litru vody: řízení a sledování naší spotřeby, racionalizaci výrobních procesů, investování do inovačních technologií pro mycí věž instalovanou v r. 2015…

Ovládat spotřebu energie

Díky výkonným technickým řešením pojem úspory energie začleňujeme do každého projektu instalace nebo výměny technických instalací: tepelná čerpadla, kondenzační kotel, regulace teploty v našich prostorách, dodržování legislativních pokynů RT 2012 pro kancelářské budovy…

Snižovat emise do ovzduší

Přikláníme se ke snižování emisí do ovzduší přímo u zdroje, a to vždy pokud je to technicky možné. Například v závodě v Messimy jsme se rozhodli instalovat kondenzační kotle s cílem omezovat a zlepšovat odpady z našich kotelen. Naše chladící agregáty fungují na principu ekologických chladiv a jejich údržba je přísně kontrolována. I naše mycí věž, instalovaná v závodě v Messimy a určená pro výrobu matečných tinktur, byla schválena Regionálním ředitelstvím pro zařízení, rozvoj území a bytovou politiku (DREAL) a obsahuje veškeré záruky v oblasti ochrany životního prostředí.

Věděli jste že ... ?

Naše 2 francouzské výrobní závody mají statut Instalací respektujících ochranu životního prostředí (ICPE) a podléhají četným legislativním předpisům pro prevenci environmentálních rizik.

Snižovat emise do vody

V důsledku homeopatického ředění aktivních látek nevypouštíme do vody žádné emise. Vzhledem k neškodnosti přípravků, kterými manipulujeme (cukr, ethanol, vazelína), je riziko znečištění vod v našich závodech nízké. I přesto se závody přísně kontrolují. Každý týden se realizují interní analýzy: vzorky odebírá akreditovaná laboratoř. V rámci rozšíření našeho závodu v Messimy jsme instalovali novou čističku pro předběžnou úpravu vod.

Řízení a třídění odpadu

Recyklování je jednou z našich priorit již dvacet let a dosáhli jsme v této oblasti velmi vysoké úrovně díky instalaci mnohých revalorizačních iniciativ: papír, plasty, palety, kovy, sladká voda, rostlinný odpad, použité náplně…

Věděli jste že ... ?

Ve všech zemích, kde je naše společnost aktivní, jsme nahradili vozidla s naftovým pohonem ekologicky čistými hybridními vozidly – na benzinový nebo elektrický pohon.41 tun: to je množství kartonu, které jsme ušetřili za dva roky díky snížení počtu stojánků pro vystavení zboží o 50 %.

Čtěte také

Práce Boiron

Francouzská výroba

Bezpečnost 100% francouzské výroby. Abychom mohli zaručit účinné, bezrizikové a vysoce kvalitní léči...

Boiron sídlo

Lidský a zodpovědný přístup

Respektovat pacienty a další aktéry ve zdravotnictví prostřednictvím nabídky kvalitních, spolehlivýc...