logo boiron

Výzkum a inovace ve službách historického know-how

Všechny naše výzkumy se zaměřují na celkový přístup k pacientům s cílem pochopit jejich potřeby, uspokojovat je, a tak zlepšit kvalitu jejich života.

Christian Boiron

Homeopatie se zrodila z vědy, i když většina názorů mylně tvrdí opak. Tato metoda stojí u samého zrodu experimentální farmakologie a představuje důležitou etapu v dějinách medicíny a léků.

Christian Boiron (2019)

Výzkum zaměřený na celkový zdravotní stav pacientů

Všechny naše výzkumy se zaměřují na celkový přístup k pacientům s cílem pochopit jejich potřeby, uspokojovat je, a zlepšit tak kvalitu jejich života. Výzkum se snaží zvyšovat účinnost a bezpečnost našich léčivých přípravků: přináší objektivní informace odborníkům ve zdravotnictví, kteří léky předepisují, a státním zdravotnickým institucím, které léky hodnotí.

Výzkum se zaměřuje na několik důležitých aspektů:


- zhodnotit naše klíčové polykomponenty z hlediska jejich stávajících indikací a indikací nových,

- pochopit farmakologii a způsob účinku infinitezimálního ředění,

- přinášet léčebná řešení pro závažné patologie (příklad: výzkum v oblasti podpůrné léčby, neurodegenerativní choroby), při kterých jsou terapeutické potřeby stále velmi důležité,

- prokázat zájem veřejného zdraví na homeopatii,

- rozvíjet výrobní postupy a zlepšovat kvalitu našich léků.

Výzkum a inovace ve službách historického know-how


Od samého vzniku se naše laboratoře zaměřují na inovaci a rozvoj svých vlastních průmyslových zařízení s cílem optimální realizace jedinečného výrobního procesu homeopatických léčivých přípravků. Tento proces zaručuje dokonalou reprodukovatelnost našich léků a díky němu jsme s to nabízet stejnou kvalitu léků po celém světě.

Výzkum stroj

Tradiční homeopatické ředění využívá ty nejnovější technologie

Každá látka se ředí podle tradičních postupů uvedených ve Francouzském lékopise od r. 1965, dodnes stále platných. Homeopatické ředění se v našich laboratořích provádí v boxu s laminárním prouděním, který filtruje okolní vzduch. Vzduchovou jednotkou se reguluje tlak, teplota a hygrometrie.

Automatizovaná dynamizace: záruka reprodukovatelnosti


Dynamizace (protřepávání), neopominutelná fáze přípravy homeopaticky ředěné látky, probíhá mechanicky pomocí tzv. „dynamizéru“. Tato metoda zaručuje reprodukovatelnost kmitočtu, doby trvání a amplitudy protřepávání: 150 protřepání po dobu 7 vteřin. Tímto postupem zaručujeme zcela identickou dynamizaci pro každé ředění.

Trojí impregnace: referenční inovace společnosti Boiron

V r. 1961 vypracoval Jean Boiron metodu trojí impregnace, díky které aktivní látka rovnoměrně pronikne až do samého středu granule. Tento postup nechal patentovat. Trojí impregnace byla v počátku prováděna ručně; nyní je to standardizovaný postup zaručující kvalitní průběh jednotlivých fází: mikropulverizace, homogenizace a sušení.

Trojí impregnace

Věděli jste že ... ?

Díky pracím Jeana Boirona byla homeopatie v r. 1965 začleněna do Francouzského lékopisu; Evropským lékopisem byla pak oficiálně uznána v r. 1995.

Integrovaná výzkumná laboratoř, jejíž pokroky jsou v synergii s uznávanými partnery

Společnost Boiron disponuje vlastní výzkumnou laboratoří. Ta je pověřena zkoumáním farmakologických a biochemických procesů našich léčivých přípravků mezi jednotlivými typy buněčné kultury. Tyto výzkumné činnosti – fundamentální a klinické – se ve většině případů realizují v oblastech jako jsou například infekce dýchacích cest, centrální nervový systém, podpůrná léčba v onkologii a traumatologie.

Účastníme se také výzkumů v partnerství s univerzitními výzkumnými akademickými a nemocničními týmy expertů, ve Francii, i v mezinárodním měřítku.

Při výzkumech se dodržují etická pravidla

Naše výzkumné činnosti mají jen málo environmentálních dopadů. Největší výzvou jsou experimenty na zvířecích modelech. Spolupracujeme pouze s laboratořemi autorizovanými Etickou komisí, které jsou pravidelně předmětem auditů ze strany pracovníků Ředitelství departementů, pověřených ochranou obyvatelstva (DDPP).


Tato autorizace zaručuje dodržování evropské legislativy a tudíž – kromě jiného – aplikaci pravidla 3R: Réduire, Raffiner, Remplacer (Snižovat, Rafinovat, Nahrazovat). Tento legislativní předpis rovněž zohledňuje životní podmínky zvířat: jejich duševní pohodu a snižování bolesti, a to v maximální možné míře.

Čtěte také:

Opatření pro nejvyšší kvalitu výroby

Požadavek nejvyšší kvality pro všechny naše přípravky

Vaše zdraví si zaslouží ten největší respekt a naším posláním, více než naším povoláním, je vaše zdr...

Práce Boiron

Francouzská výroba

Bezpečnost 100% francouzské výroby. Abychom mohli zaručit účinné, bezrizikové a vysoce kvalitní léči...

Rodina na pláži

Produkty a léky pro váš každodenní život

Kvalitní a účinné homeopatické léčivé přípravky bez rizik....