logo boiron

Lidský a zodpovědný přístup

Respektovat pacienty a další aktéry ve zdravotnictví prostřednictvím nabídky kvalitních, spolehlivých a bezpečných homeopatických léčivých přípravků.

Valérie Poinsot fotografie

Již od 70. let 20. století se Christian Boiron snažil dokázat, že podnik lze řídit jinak, a to především sladěním firemních cílů a sociálních výzev. Sdílím tuto ambici, která je základem modelu rozvoje a organizace společnosti Boiron, a jsem hrdá na to, že v ní sama pokračuji i dnes. Stejně jako tomu bylo při vzniku naší společnosti, bude i nadále naší snahou chránit přírodu, z níž získáváme suroviny, respektovat naše zaměstnance, kteří ze sebe vydávají to nejlepší, a uspokojovat zákazníky, kteří více než kdykoliv předtím potřebují chránit své zdraví.

Valérie Lorentz-Poinsot, generální ředitelka

Závazek: respekt

Závazky

Humanistický duch

- Respektovat pacienty a další aktéry ve zdravotnictví prostřednictvím nabídky kvalitních, spolehlivých a bezpečných homeopatických léčivých přípravků.

Více informací …

- Nabízet zaměstnancům pracovní podmínky, které budou zvyšovat jejich pracovní uspokojení.

- Zaměřovat se na ochranu životního prostředí přijímáním všech opatření, nezbytných k omezování dopadů naší aktivity a k ochraně přírodních zdrojů.

Více informací...

 • Podpora Boiron

  30.000

  - to je počet odpovědí, které každoročně poskytuje Informační oddělení společnosti Boiron pacientům a odborníkům ve zdravotnictví

 • Spolupracovník Boiron

  18 let

  a 2 měsíce - to je průměrný počet odpracovaných let zaměstnanců společnosti Boiron

 • ženy vs muži

  94/100

  to je náš index rovnosti žen a mužů v r. 2020

 • Karton

  41 t

  (tun) to je množství kartonu, které jsme ušetřili za dva roky

Firemní filosofie společnosti Boiron se vždy zakládala na upřímné a sdílené vůli zavázat se zlepšovat zdravotní stav nás všech, napomáhat mezilidským vztahům, zvyšovat spokojenost zaměstnanců na pracovišti a aktivně přispívat k ochraně naší planety.

Sociální politika s praktickým uplatněním


Již mnoho let se ve společnosti Boiron velmi konkrétně uplatňuje humanistický přístup. Iniciativy rozvíjené Christianem Boironem v 70. letech 20. století, kterými proslula sociální politika naší společnosti, jsou stále platné. V průběhu doby je ještě posílily další aktivity na podporu respektu a angažovanosti.

OSN

Přístup v duchu cílů OSN

Dnes se strategie v oblasti sociální odpovědnosti podniků, definovaná vedením společnosti Boiron, zaměřuje na stejné výzvy a plně sleduje cíl udržitelného rozvoje pro r. 2030, který stanovila Organizace spojených národů.

Čtěte také:

odbornik v akci

Světový odborník na homeopatii již více než 90 let

V r. 1932 zahájili lékárníci Jean a Henri Boiron výrobu homeopatických léků s cílem reagovat na popt...

lidé ve společnosti Boiron

Lidé ve společnosti Boiron

Příběh rodiny Boiron

Společnost Boiron: Rodinný příběh o odvaze

Životy a energie zaměřené na rozvoj homeopatie. Od roku 1932, bratři Jean a Henri zasvětili svůj živ...