logo boiron

Po boku pacientů

Ovládáme plně koncepci i výrobu našich léků. Po celou dobu výrobního procesu provádíme četné kontroly, abychom zajistili spolehlivost a bezpečnost našich léků.

 • lékařka

  300

  milionů osob po celém světě užívá homeopatické léky¹'² .

 • Dívka u jezera

  80 %

  Čechů zná homeopatii ³.

 • lékárník

  77 %

  lékárníků v praxi doporučuje homeopatické léky⁴.

 • tubki

  68 %

  českých uživatelů považuje homeopatii za účinnou ³.

(1) B. Poitevin, WHO Policy and Practice, Integrating homoeopathy in health systems, 1999 http://www.who.int/bulletin/archives/77(2)160.pdf
(2) World Health Report, WHO Global Atlas of Traditional, Complementary and Alternative Medicine, Map Volume, 2005 5 Infografika „Francouzi a homeopatie“ realizovaná institutem IPSOS, studie provedená u 2000 osob. Říjen 2018
(3) Průzkum realizovaný spol. MindBridge na vzorku 1000 lidí internetové populace ve věku 18-55 let, metodou CAWI – online rozhovorů, srpen 2019.
(4) Průzkum realizovaný spol. Iqvia na vzorku 151 lékárníků a 79 pediatrů z celé ČR. Metoda osobního dotazování, duben 2020.


Zaručit kvalitu léků

Ovládáme plně koncepci i výrobu našich léků.

Dozvědět se více o našich požadavcích na kvalitu.

Po celou dobu výrobního procesu provádíme četné kontroly, abychom zajistili spolehlivost a bezpečnost našich léků.

Splňují pravidla Správné výrobní praxe (GMP) a nároky lokálních registračních procesů pro uvedení na trh (AMM) či registrace homeopatických léků (EH). Obdržení těchto povolení zaručuje našim pacientům, že budou mít k dispozici kvalitní a bezpečné léky.

Informovat zcela transparentním způsobem

Podle současných vědeckých poznatků jsou homeopatické léčivé přípravky ze své podstaty netoxické a vedlejší účinky vyvolávají jen zcela výjimečně. I přes vysoké stupně ředění výchozích látek, které jsou účinnou látkou našich léků, stále usilujeme o zamezení případného výskytu neznámých nežádoucích účinků. Za tímto účelem jsme zavedli farmakovigilanční proces, který:

- sleduje a institucím veřejného zdraví oznamuje veškeré nežádoucí účinky, které se projevily při užívání konkrétního léku,

- aktualizuje příbalové informace,

- a informuje nejen odborníky ve zdravotnictví, ale i pacienty.

Věděli jste to?

Telefonní číslo 0800 10 10 20 je číslem informačního oddělení společnosti Boiron ve Francii, určeným pro zodpovězení odborných dotazů. Naši specialisté každoročně zodpoví více než 22 000 otázek.

Čtěte také:

Příprava Boiron

Filosofie založená na respektu a angažovanosti

Zatímco problémy ve veřejném zdravotnictví jsou stále četnější, naše zdravotní systémy se musí ubíra...

Odborníci ve zdravotnictví Boiron

Po boku odborníků ve zdravotnictví

Dodržovat zásady etiky. Velkou pozornost věnujeme transparentnosti a etice ve vztazích se všemi zást...

Boiron stůl notebook dokumenty

Boiron: Francouzská společnost

Francie je historickou kolébkou Laboratoří Boiron. Právě v této zemi s bohatou homeopatickou tradicí...