logo boiron
spanek

Jak důležitý je spánek

Stres & Spánek
Čas k přečtení: 5 min

K odpočinku potřebuje dospělý člověk v průměru šest až osm hodin spánku. Důležitou roli hraje věk a také zdravotní kondice. Zatímco kojenec spí až dvacet hodin denně a předškolní dítě zhruba dvanáct, dospívajícímu stačí už pouhých osm hodin denně.

O kvalitě spánku přitom nerozhoduje pouze jeho délka. Na to, jak se po probuzení cítíme, má vliv řada dalších faktorů jako třeba délka fáze hlubokého spánku během noci nebo počet celých spánkových cyklů.


Noční spánek se se skládá ze čtyř až šesti cyklů.  

Každý cyklus trvá 90 až 120 minut a má dvě hlavní fáze – NREM a REM fázi.  

spanek

NREM fáze

tvoří u dospělého člověka asi 75 – 80 % z celkového času spánku a právě v této fázi dochází k regeneraci těla a mysli a snižuje se úroveň metabolismu i aktivita neuronů. NREM fáze se dělí na 4 dílčí fáze: 

Usínání  

- trvá zpravidla do 15 minut 

- přechod mezi bdělým stavem a spánkem, zavírají se oči a mohou se objevit i náhlé záškuby těla 

Lehký spánek  

- zabírá okolo 55 % spánku 

- svaly se uvolňují, ochabují, pohyby očí ustanou 

Hluboký spánek 

- trvá vždy kolem 10 minut 

- vědomí je vypnuto a je obtížné probuzení 

- v této fázi se objevuje náměsíčnost, noční děsy a mluvení ze spaní  

- přibližně půl hodiny po usnutí 

Velmi hluboký spánek 

- trvá zhruba 30 minut 

- nejsilnější regenerační část spánku  

- zpomaluje se tep a snižuje krevní tlak  

spanek

REM fáze 

  • je charakteristická rychlými očními pohyby 
  • dochází k téměř úplné ztrátě svalového napětí ve vůlí ovládaných svalech 
  • dýchání je těžší a nepravidelné a srdeční tep se zvyšuje téměř k hodnotám v bdělém stavu 
  • během této fáze máme sny a do paměti se také ukládá vše, co jsme se během dne naučili 
spanek

Střídání cyklů spánku a jejich fází 

Po překonání všech pěti fází spánkového cyklu se organismus uklidňuje a ztišuje, a poté následuje další cyklus. Pro dobré vyspání a správnou regeneraci fyzických a psychických sil je potřeba projít nejméně třemi celými celky. Pokud spíme přirozeně, většinou se probudíme po ukončení některého ze spánkových cyklů. Pokud nás vzbudí budík nebo vnější ruchy uprostřed cyklu, je pravděpodobné, že bude nějakou chvíli trvat, než se zorientujeme, a po probuzení budeme méně odpočatí. 

Homeopatie může pomoci s různými obtížemi 

Vhodnou cestu k léčbě lehkých poruch spánku představují homeopatické léky. Jsou bez známých nežádoucích účinků a mohou se kombinovat s jinými léky či doplňky stravy.  

O výběru homeopatického léku se vždy poraďte s lékařem nebo lékárníkem proškoleným v homeopatii. Pouze odborník může navrhnout vhodnou léčbu homeopatickými léky, a to samostatně nebo jako doplněk klasické léčby. U homeopatie je velmi důležitý výběr homeopatického léku dle příznaků pacienta. 

Sédatif PC® je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě úzkosti a emočního napětí a k léčbě lehkých poruch spánku. Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.


Sédatif PC®

  • Homeopatický léčivý přípravek. 
  • Je vhodný k léčbě úzkosti a emočního napětí, které se projevují neklidem, nervozitou, podrážděností a poruchami koncentrace, a k léčbě lehkých poruch spánku. 
  • Užívat jej mohou i rizikové skupiny pacientů, jako jsou těhotné ženy, malé děti a senioři. 
  • Je nenávykový a neovlivňuje pozornost během dne, což ocení např. řidiči nebo studenti. 
  • Je bez lékových interakcí, takže jej mohou užívat současně s jinými léky či doplňky stravy. 
  • Tablety se rychle rozpouštějí v ústech, není třeba je zapíjet.