logo boiron

Ricinus communis

Text na etiketě tuby s granulemi – vnější obal jednotlivě prodávaných tub (balení 1x4 g):

RICINUS COMMUNIS 2CH-200CH, 3K-10MK granule

Reg. číslo: 93/586/92-A/C

Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.
Granule 4 g
Orální podání.
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací.
Používejte podle rady odborníka na homeopatii.
Jestliže příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.
Držitel a výrobce: BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

Obraťte tubu. Otočte víčkem.

Datum revize textu: 3. 10. 2022
Lot
Exp

Text na etiketě tub prodávaných v krabičce po 3 (balení 3 x 4g) – údaje na vnitřním obalu:

RICINUS COMMUNIS 3CH-200CH, 3K-10MK granule

Reg. číslo: 93/586/92-A/C

Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.
Granule 4 g
Součásti vícečetného balení nelze prodávat samostatně

Orální podání.
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací.
Používejte podle rady odborníka na homeopatii.
Jestliže příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.
Držitel a výrobce: BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

Obraťte tubu. Otočte víčkem.

Datum revize textu: 3. 10. 2022
Lot
Exp

Text na krabičce balení po 3 tubách (3 x 4g) – údaje na vnějším obalu:

RICINUS COMMUNIS 3CH-200CH, 3K-10MK granule

 

Homeopatický léčivý přípravek

Vícečetné balení obsahuje 3 tuby po 4 g.

 

Způsob podání

Orální podání.

 

Zvláštní upozornění

Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.

Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací.

Používejte podle rady odborníka na homeopatii.

Jestliže příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

Reg. číslo: 93/586/92-A/C

 

Datum revize textu:  3. 10. 2022

                                                            

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

1.     Obraťte tubu

2.     Otočte víčkem

 

EXP

LOT

 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU:

ricinus communis  3CH-200CH, 3K-10MK