logo boiron
antibiotika, léky, rezistence, clanek

Jak bojovat proti antibiotické rezistenci

Imunita
Čas k přečtení: 5 min

Antibiotická rezistence je schopnost bakterií odolávat působení antibiotik. Nakazit se bakteriemi odolnými vůči antibiotikům může kdokoliv bez ohledu na věk nebo zdravotní stav. Každý z nás navíc může na své okolí odolné bakterie i přenést. Proti antibiotické rezistenci lze bojovat dvěma způsoby.  

antibiotika, léky, rezistence, clanek1. PREVENCE PŘED NÁKAZOU A PŘENOSEM REZISTENTNÍCH BAKTERIÍ 

Dodržujte správnou osobní hygienu, a především důslednou hygienu rukou: umyjte si ruce při návratu domů, po použití toalety, před péčí o křehkou osobu atd. Jídlo připravujte a skladujte ve vhodných podmínkách (hygiena, důsledné chlazení). Udržujte dobrou dentální hygienu, abyste zabránili vzniku zubních kazů.  

antibiotika, léky, rezistence, clanek

Pokud máte příznaky infekce(kašel, rýma, horečka, střevní infekce): 

  • Zůstaňte pokud možno doma 
  • Velmi často si myjte ruce 
  • Nesdílejte příbory ani zubní kartáčky Pokud máte respirační příznaky (kašel, rýma):  

  • Smrkejte a odkašlávejte do kapesníků na jedno použití 
  • Pravidelně svůj domov větrejte 
  • Noste roušku (zvláště v přítomnosti zranitelných osob) 
antibiotika, léky, rezistence, clanek

2. ZODPOVĚDNÉ UŽÍVÁNÍ ANTIBIOTIK 

Čím více antibiotik užíváte, tím větší je riziko výskytu rezistentních bakterií. Antibiotika by se proto měla používat pouze v nezbytných případech. Mnoho běžných infekcí (nachlazení, chřipka, bronchitida) je virového původu a antibiotika jsou při jejich léčbě neúčinná. Testy umožňují snadno potvrdit původ infekce a v případě bakteriální infekce určit příslušnou bakterii a její citlivost na antibiotika. 

Pokud Vám lékař předepsal antibiotickou léčbu a je nezbytně nutná, dodržujte dávky, frekvenci užívání a délku léčby uvedené v předpisu. Neukončujte léčbu předčasně, i když se cítíte lépe. Pokud se objeví nežádoucí účinek nebo se zdá, že antibiotikum na vaši infekci nezabírá, kontaktujte svého lékaře. 

Nedávejte své antibiotikum ostatním ani znovu neužívejte zbylý antibiotický lék samostatně, a to ani při zdánlivě podobných příznacích. Po ukončení léčby vraťte zbylé, nepoužité nebo prošlé léky do lékárny, aby mohly být řádně zničeny, aniž by došlo ke znečištění životního prostředí.