Messimymask

Přísná politika v oblasti ochrany životního prostředí

 

Ať už se jedná o koncepci a chod našich budov a průmyslových instalací, nebo o výrobu našich homeopatických léků, kontrola rizik a dopadů na životní prostředí je pro společnost Boiron klíčovou otázkou. Kromě dodržování platné legislativy se snažíme o neustálou inovaci, abychom co nejvíce snižovali ekologickou stopu naší činnosti. 

 

Chránit biologickou rozmanitost

 
Většina našich homeopatických léčivých přípravků se vyrábí z rostlinných surovin. Při sběru planých rostlin dodržují naši partneři správou praxi, stanovenou Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Námi stanovené zadávací podmínky zahrnují podporu udržitelnosti rostlinných zdrojů, jejich dohledatelnost a ochranu okolního prostředí a biotopů.

 

 

Omezovat spotřebu vody 

 

Pro výrobu našich produktů neustále adaptujeme naše průmyslová zařízení a volíme technologická řešení, určená pro optimalizaci každého litru vody: řízení a sledování naší spotřeby, racionalizaci výrobních procesů, investování do inovačních technologií pro mycí věž instalovanou v r. 2015…

 

 

Ovládat spotřebu energie 

 

Díky výkonným technickým řešením pojem úspory energie začleňujeme do každého projektu instalace nebo výměny technických instalací: tepelná čerpadla, kondenzační kotel, regulace teploty v našich prostorách, dodržování legislativních pokynů RT 2012 pro kancelářské budovy…

 

 

Snižovat emise do ovzduší 

Přikláníme se ke snižování emisí do ovzduší přímo u zdroje, a to vždy pokud je to technicky možné. Například v závodě v Messimy jsme se rozhodli instalovat kondenzační kotle s cílem omezovat a zlepšovat odpady z našich kotelen. Naše chladící agregáty fungují na principu ekologických chladiv a jejich údržba je přísně kontrolována. I naše mycí věž, instalovaná v závodě v Messimy a určená pro výrobu matečných tinktur, byla schválena Regionálním ředitelstvím pro zařízení, rozvoj území a bytovou politiku (DREAL) a obsahuje veškeré záruky v oblasti ochrany životního prostředí.

 

Věděli jste to?  

 

Naše 3 francouzské výrobní závody mají statut Instalací respektujících ochranu životního prostředí (ICPE) a podléhají četným legislativním předpisům pro prevenci environmentálních rizik. 

Snižovat emise do vody 

 

V důsledku homeopatického ředění aktivních látek nevypouštíme do vody žádné emise. Vzhledem k neškodnosti přípravků, kterými manipulujeme (cukr, ethanol, vazelína), je riziko znečištění vod v našich závodech nízké. I přesto se závody přísně kontrolují. Každý týden se realizují interní analýzy: vzorky odebírá akreditovaná laboratoř. V rámci rozšíření našeho závodu v Messimy jsme instalovali novou čističku pro předběžnou úpravu vod.  

 

 

Řízení a třídění odpadu 

 

Recyklování je jednou z našich priorit již dvacet let a dosáhli jsme v této oblasti velmi vysoké úrovně díky instalaci mnohých revalorizačních iniciativ: papír, plasty, palety, kovy, sladká voda, rostlinný odpad, použité náplně… 

 

Klíčová čísla

 

41 tun: to je množství kartonu, které jsme ušetřili za dva roky díky snížení počtu stojánků pro vystavení zboží o 50 %

Věděli jste to?  

 

Ve všech zemích, kde je naše společnost aktivní, jsme nahradili vozidla s naftovým pohonem ekologicky čistými hybridními vozidly – na benzinový nebo elektrický pohon.

 

 

Sdílet :

Facebook
Linkedin
test@tes.fr
ok