logo boiron

Jaký je klíč ke šťastnému a zdravému životu

Mít stále něco na práci, mít zájmy a koníčky – taková cesta vede podle vědců ke zdravému stárnutí. Zjistili to během výzkumu mezi lidmi ve věku 65 let a více, který byl proveden na 3 kontinentech, v celkem 16 zemích světa, včetně České republiky.

Mít stále něco na práci, mít zájmy a koníčky – taková cesta vede podle vědců ke zdravému stárnutí. Zjistili to během výzkumu mezi lidmi ve věku 65 let a více, který byl proveden na 3 kontinentech, v celkem 16 zemích světa, včetně České republiky.  

Výzkumníci z University College London (UCL) pracovali s více než 93 tisíci lidmi a zkoumali vliv koníčků na fyzické a duševní zdraví, přičemž analyzovali údaje sesbírané za období čtyř až osmi let. Zjistili, že zájmy a koníčky snižují příznaky deprese, a podílí se na vyšší úrovni štěstí, zdraví a životní spokojenosti

zdravy, stastny zivot, dusevni zdravi, pohoda, clanek

„Naše studie ukazuje, že koníčky mohou chránit starší populaci před poklesem duševního zdraví a duševní pohody, které souvisí s věkem. Tento potenciál platí v mnoha zemích a kulturních kontextech," vysvětluje Dr. Karen Mak, hlavní autorka výzkumné práce a dodává:  

„Výsledky ukázaly, že životní spokojenost je nejsilněji spojena právě s koníčky a zájmy. Lidé díky nim i ve starším věku neztrácejí pocit kontroly nad vlastní myslí a tělem, smysl života a cítí se kompetentní řešit každodenní problémy.“ 

zdravy, stastny zivot, dusevni zdravi, pohoda, clanek



Mít koníček není samozřejmost  

Studie ve zkoumaných zemích ukázala, že mít zájmovou aktivitu ve starším věku není vždy běžné. Nejvíce starší lidé provozují koníčky ve střední a severní Evropě - v Dánsku (96 %), Švédsku (95,8 %) a Švýcarsku (94,4 %), naopak nejméně pak v Evropě jižní - ve Španělsku a Itálii (51 % a 54 %). V České republice se koníčkům ve starším věku věnuje 89,1 % dotázaných. 

zdravy, stastny zivot, dusevni zdravi, pohoda, clanek



Do studie bylo zapojeno 13 evropských zemí, Japonsko, Čína a USA. Výsledky průzkumu naznačují potřebu usnadnit starším lidem přístup k volnočasovým aktivitám, díky čemuž se podpoří psychické a fyzické zdraví stárnoucí populace a sníží se zátěž na systémy zdravotní péče.