logo boiron

Hekla lava

Text na etiketě tuby s granulemi – vnější obal jednotlivě prodávaných tub (balení 1x4 g):

HEKLA LAVA 3CH-200CH, 3K-10MK granule

Reg. číslo: 93/645/94-A/C
Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.
Granule 4 g
Orální podání.
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací.
Používejte podle rady odborníka na homeopatii.
Jestliže příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.
Držitel a výrobce: BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie
Obraťte tubu. Otočte víčkem.
Datum revize textu: 24. 5. 2022
Lot
Exp

Text na etiketě tub prodávaných v krabičce po 3 (balení 3 x 4g) – údaje na vnitřním obalu:

HEKLA LAVA 3CH-200CH, 3K-10MK granule

Reg. číslo: 93/645/94-A/C
Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.
Granule 4 gSoučásti vícečetného balení nelze prodávat samostatně

Orální podání.
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací.
Používejte podle rady odborníka na homeopatii.
Jestliže příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.
Držitel a výrobce: BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

Obraťte tubu. Otočte víčkem.
Datum revize textu: 24. 5. 2022Lot
Exp

Text na krabičce balení po 3 tubách (3 x 4g) – údaje na vnějším obalu:

HEKLA LAVA 3CH-200CH, 3K-10MK granule

Homeopatický léčivý přípravek

Vícečetné balení obsahuje 3 tuby po 4 g.

Způsob podání

Orální podání.

Zvláštní upozornění

Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.

Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací.

Používejte podle rady odborníka na homeopatii.

Jestliže příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

Reg. číslo: 93/645/94-A/C

Datum revize textu: 24. 5. 2022

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

  1. Obraťte tubu
  2. Otočte víčkem

EXP

LOT

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU:

hekla lava 3CH-200CH, 3K-10MK