logo boiron
zdravi, lekar, pacient, kontrola u lekare

7 čísel, která odhalí, jak je na tom vaše zdraví 

Tipy pro zdraví
Čas k přečtení: 10 min

Pečovat o své zdraví je trendem současnosti. Ne vždy se však daří odhalit zdravotní neduhy včas. Francouzský zdravotnický server Doctissimo.fr zveřejnil 7 základních údajů, které by bez ohledu na věk měl každý sledovat.

Dostatečná délka spánku, pohybová aktivita či přísun ovoce a zeleniny – taková jsou obecná pravidla pro zdravý životní styl. Ve skutečnosti však zdravotní obtíže mohou odhalit odchylky v údajích, jejichž pravidelné sledování může člověku zachránit život. „Jsou to z velké části čísla, která snadno každý zjistí doma, aniž by potřeboval velké množství vybavení“ vysvětluje Dr. Gérald Kierzek, lékař a lékařský ředitel společnosti Doctissimo.

zdravi, mereni tlaku, lakar, pacient, navsteva u lekare

1, Krevní tlak 

Vysokému krevnímu tlaku se přezdívá tichý zabiják, který může navíc zatížit cévy, srdce, ledviny, mozek a oči a zvyšuje riziko srdečního infarktu nebo mrtvice. Proto je důležité, aby krevní tlak běžně nepřesahoval hodnotu 120/80 mmHg. 

Výsledek měření krevního tlaku udávají dvě čísla, systolický a diastolický krevní tlak. Systolický tlak, vyšší číslo před lomítkem, označuje výši tlaku během stahu srdce a vypuzení čerstvé krve do oběhu. Diastolický tlak, číslo za lomítkem, je tlak při uvolnění srdečního svalu.  

 • Za normální se považuje hodnota mezi 90/60 mmHg a 120/80 mmHg. Hodnoty nad 140/90 mmHg jsou považovány za vysoké, jde o hypertenzi, a pokud jich dosahujete při opakovaném měření, je nezbytné navštívit lékaře.  
 • Při hodnotách nižších než 90/60 mmHg hovoříme o nízkém tlaku, který sice není tak nebezpečný, ale může být velice nepříjemný a taktéž může vyžadovat lékařské ošetření. 
 • Hodnoty mezi 121/81 mmHg a 139/89 mmHg mohou být předfází hypertenze, tlak je potřeba v tomto stadiu pravidelně kontrolovat, snížit příjem soli, pravidelně cvičit, omezit příjem kofeinu a nekouřit. 
zdravi, chytre hodinky, homeopatie

2, BMI 

Udržování přiměřené hmotnosti je pro dobré zdraví nezbytné. Zdravou váhu mají podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) v Česku tři z deseti dospělých mužů a 43 procent žen. Obezita a nadváha přitom zvyšuje riziko diabetu 2. typu, kardiovaskulárních onemocnění a rakoviny. BMI je nejrozšířenější metodou ke kontrole zdravé váhy. Vypočítá se vydělením hmotnosti dospělého v kilogramech jeho výškou v metrech na druhou. 

 • BMI 18,5 a nižší odpovídá podváze. 
 • BMI 18,5 až 24,9 odpovídá zdravé hmotnosti. 
 • BMI 25 až 29,9 odpovídá nadváze. 
 • BMI 30 a vyšší znamená obezitu. 

Mnozí odborníci upozorňují, že tato metoda má svá omezení, protože dokáže určit, zda člověk nemá příliš velkou váhu, ale nezohledňuje, jaký je obsah tuku v těle. 

3, Poměr pasu a boků 

Velmi důležitý je tvar těla v místech, kde ukládá tuk. Poměr pasu k bokům se vypočítá změřením obvodu pasu a jeho porovnáním s obvodem boků. Chcete-li ho vypočítat, změřte boky v nejširším místě kolem hýždí a pas těsně nad pupíkem. Dále vydělte měření pasu měřením boků.  

Čím vyšší je tento poměr (více než 0,90 pro muže a více než 0,85 pro ženy), tím více tuku se ukládá kolem pasu nebo břicha a roste riziko výskytu zdravotních onemocnění. 

zdravi, homeopatie, tuby

4, Srdeční tep 

Srdeční frekvence může taktéž pomoci odhalit možný zdravotní problém, změřit ji můžete doma nebo u svého lékaře. Srdeční frekvence v klidovém stavu se obecně pohybuje mezi 60 a 100 údery za minutu v závislosti na osobě. Důležité je také zjistit, zda je tep pravidelný.  

Srdeční tep lze změřit přiložením tří prstů (ukazováčku, prostředníčku a prsteníčku) podél krční tepny na úrovni krku nebo dvou prstů (ukazováčku a prostředníčku) na vnitřní straně zápěstí v místech, kde vede vřetenní tepna (arteria radialis). Počítáme údery po dobu 30 sekund a pak hodnotu vynásobíme dvěma. Získáme tak počet tepů za minutu. Měření lze provést také pomocí chytrých hodinek.  

5, Nasycení krve kyslíkem 

O saturaci krve kyslíkem je se hodně mluvilo během epidemie covid 19. Míra saturace kyslíkem odpovídá množství kyslíku přenášeného krví v lidském těle a lze ji vypočítat pomocí jednoduchého zařízení zvaného saturometr nebo pulzní oxymetr. 

 • Úroveň nasycení kyslíkem se považuje za normální, když je mezi 95 % a 100 %. 
 • Pod 95 % je míra nedostatečná a jde o hypoxémii (pokles oxygenace). 
 • Pod 90 % je stav hraniční a jde o desaturaci. 
 • Při hodnotách pod 80 % dochází k selhávání dýchací soustavy.  

Starší lidé mají obvykle nižší hodnotu saturace kyslíkem a stejně tak se saturace může lišit v závislosti na zdravotním stavu osoby.  

zdravi, grafy

6, Hladina cholesterolu 

Cholesterol se může bez jakýchkoli příznaků hromadit v krvi a vést k ucpání cév. Celkový cholesterol, tj. celkové množství cholesterolu v krvi, musí být rovné nebo menší než 5 mmol/l. Lipoproteinový (HDL) cholesterol s vysokou hustotou, známý jako „dobrý“ kvůli své čistící úloze uvnitř těla, by měl být alespoň 1 mmoI/l pro muže a alespoň 1,2 mmoI/l pro ženy. LDL cholesterol – „špatný cholesterol“ – musí být roven nebo nižší než 4 mmoI/l. 

7, Hladina cukru v krvi 

Hladinu cukru v krvi lze změřit pomocí jednoduchého krevního testu, který kontroluje hladinu glukózy, a slouží k odhalení prediabetu a diabetu typu 2. 

 • Za normální se považuje hodnota menší než 42 mmol/mol
 • Při hodnotě mezi 42 a 47 mmol/mol je indikována hyperglykémie nebo prediabetes. 
 • Pokud je číslo vyšší než 48 mmol/mol, může to znamenat, že máte cukrovku. 

K dosažení správné hladiny cukru v krvi se doporučuje zdravá strava. U pacientů s diabetem typu 2 je vhodné snížit příjem cukru, tuku a soli.