logo boiron

Slavíme Světový den homeopatie!

10. dubna si připomínáme narození zakladatele homeopatie, německého lékaře Samuela Hahnemanna. Na základě zákona podobnosti formuloval ve své době velmi pokrokový a účinný terapeutický systém a definoval základní homeopatické léky. Zákon podobnosti je základním kamenem homeopatie a znamená, že podobné se léčí podobným. Tedy že homeopaticky ředěný lék může nemocného vyléčit tehdy, když stejná látka ve vyšší koncentraci u zdravého člověka vyvolává podobné příznaky, jakými trpí nemocný.

Hahnemann

Zákon podobnosti

je základním kamenem homeopatie a znamená, že podobné se léčí podobným. Tedy že homeopaticky ředěný lék může nemocného vyléčit tehdy, když stejná látka ve vyšší koncentraci u zdravého člověka vyvolává podobné příznaky, jakými trpí nemocný. 

Počátky už u Hippokrata

Přestože je za zakladatele homeopatie považován Samuel Hahnemann, jedním z prvních, kdo zákon podobnosti zformuloval, byl v 5. století před n. l. Hippokrates. Do nového kontextu však homeopatii zasadil právě Samuel Hahnemann (1755 – 1843). Díky dlouholetému bádání a stovkám pokusů z ní vypracoval rozsáhlou a účinnou terapeutickou metodu.

Kdo byl Samuel Hahnemann

Samuel Hahnemann byl vystudovaný lékař. K pokusům a zkoumání zákona podobnosti jej přivedla esej známého skotského fyzika Williama Cullena. Zrodil se tak základní princip homeopatie, který Hahnemann za svého života velmi rozvinul. Aby se však na základě zákona podobnosti mohlo léčit, musel Hanhnemann a jeho žáci, a následně i další generace homeopatů, zaznamenávat poznatky o účinku jednotlivých léčiv. Díky pokusům s minerálními a rostlinnými léčivy na zdravém člověku pro každý jednotlivý lék postupně získávali sbírku fyzických i psychických příznaků. Tak vznikaly tzv. „obrazy léků“.

Foto: WIKIPEDIA

Boiron laborator

Výroba homeopatických léků v 18. století

V době Samuela Hahnemanna si každý lékař homeopat připravoval léky sám. Metoda byla však stále populárnější a po roce 1850 se začaly objevovat první specializované lékárny, kde se homeopatické léky vyráběly. Z nich se postupně vyvíjely laboratoře, které se časem přeměnily v moderní farmaceutické společnosti.

Metoda rozšířená po celém světě

Během 19. století se metoda rozšířila do USA, Indie, Ruska, Jižní Ameriky a některých afrických zemí. Vzniklo několik homeopatických škol, které upevňovaly poznatky o lécích i jednotlivých postupech, bylo napsáno mnoho odborných publikací a homeopatie se v některých zemích začala vyučovat na univerzitách.

Homeopatie jako součást moderní medicíny

V současnosti představuje homeopatie skvělou možnost léčby, která není spojena se známými nežádoucími účinky a může vhodně doplnit klasickou moderní medicínu. V mnoha případech nabízí řešení běžných i  chronických potíží, a to v době, kdy je třeba čelit novým hrozbám, jako je antibiotická rezistence a nežádoucí účinky některých konvenčních léků. Stále větší počet pacientů i lékařů totiž hledá další cesty, jak zlepšit zdraví a aktivně podpořit jeho zachování v kontextu komplementární medicíny a celostního pohledu na člověka.


Za posledních více než 260 let se homeopatie rozšířila po celém světě. Ve Francii, Německu nebo Velké Británii má její používání dlouholetou tradici a její obliba roste i v České republice.