logo boiron

EU společně v boji proti antimikrobiální rezistenci

Evropská komise uspořádala 13. února v Paříži setkání se zástupci 120 zdravotnických organizací z 30 zemí EU a zahájila tak druhou společnou kapitolu boje proti antimikrobiální rezistenci. Akci pod názvem EU-JAMRAI 2, která navazuje na předchozí projekt z let 2017 – 2021, koordinuje francouzský Národní institut zdraví a lékařského výzkumu (Inserm) s podporou francouzského ministerstva zdravotnictví. Cílem projektu je účinněji bojovat proti antimikrobiální rezistenci. Ta totiž představuje jednu z hlavních hrozeb pro veřejné zdraví a už nyní má jen v EU na svědomí více než 35 000 úmrtí ročně.

Evropská komise uspořádala 13. února vPařížisetkání se zástupci 120 zdravotnických organizací z 30 zemí EUa zahájilatak druhou společnou kapitolu boje proti antimikrobiální rezistenci. Akci pod názvem EU-JAMRAI 2, která navazuje na předchozí projekt z let 2017 – 2021, koordinuje francouzský Národní institut zdraví a lékařského výzkumu (Inserm) s podporou francouzského ministerstva zdravotnictví.Cílem projektu je účinněji bojovat proti antimikrobiální rezistenci. Ta totiž představuje jednu z hlavních hrozeb pro veřejné zdraví a už nyní má jen v EU na svědomí více než 35 000 úmrtí ročně. 

antimikrobiální rezistence, boiron, laborator, petriho miska, bakterie

Didier Samuel, generální ředitel společnosti Inserm  

„Dlouhodobé zavádění koordinovaného přístupu „One Health“ zůstává prioritou pro nadcházející roky i do budoucna. Žádný stát není schopen sám zasáhnout proti antimikrobiální rezistenci. Spolupráce je podmínkou úspěchu v celosvětovém boji proti antimikrobiální rezistenci.” 

EU-JAMRAI 2 usiluje o zavedení konkrétních opatření ke sledování, prevenci a účinnému řešení antimikrobiální rezistence jak na poli lidského zdraví, tak i v oblasti veterinární a v otázkách životního prostředí.

boiron, laborator, mikroskop, vedec, antimikrobiální rezistence,

Tím motivuje zúčastněné země k posílení svých národních akčních plánů. Posláním je snížit riziko vystavení občanů Evropy bakteriím rezistentním na antibiotika. To si vyžaduje podporu integrovaného dohledu a posílení prevence infekcí prostřednictvím přístupu „Jedno zdraví -  One Health“ a zároveň zdokonalování péče o pacienty s bakteriálními infekcemi, například zajištěním účinné a přiměřené antibiotické léčby.  

Společného projektu se aktivně zúčastní více než 120 partnerů ze 30 zemí s podporou přibližně 40 dalších institucí. Do projektu jsou kromě lékařů, veterinářů a zástupců pacientů zapojeny také evropské organizace (Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí, Evropský úřad pro bezpečnost potravin a mezinárodní organizace jako WHO, WOAH, OECD, UNEP a FAO). 

antimikrobiální rezistence, boiron, laborator, petriho miska, bakterie

V České republice zodpovídá za sledování dlouhodobých trendů výskytu infekčních onemocnění v souvislosti s prevencí, vznikem a šířením infekčních onemocnění Státní zdravotní ústav (SZÚ). Působí jako poradní orgán Ministerstva zdravotnictví pro koordinaci Akčního plánu Národního antibiotického programu (https://szu.cz/temata-zdravi-a-bezpecnosti/narodni-antibioticky-program/). 

V projektu JAMRAI 2 se Státní zdravotní ústav zapojil prostřednictvím svých odborníků do tří pracovních okruhů: Zapojení členských států do Strategie One Health, Zlepšení prevence a kontroly infekcí pomocí přístupu One Health a Integrovaný monitoring přístupem One Health.